VPLIV VIRUSNEGA MARKETINGA NA VEDENJE POTROŠNIKOV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Perčič, Luka (2016)
  • Subject: Virusni marketing | oglaševanje | spletno komuniciranje | internet | socialna omrežja | Viral marketing | advertising | online communication | social networks

V diplomski nalogi smo se posvetili virusnemu marketingu. Opredelili smo prednosti in slabosti virusnega marketinga ter vzroke za njegovo uspešnost. V teoretičnem delu smo opisali spletno tržno komuniciranje ter virusni marketing. Opisali smo, katera orodja se uporab... View more
Share - Bookmark