publication . Master thesis . 2015

EKSPERIMENTALNA ANALIZA AKTIVNIH ZAVORNIH SISTEMOV OSEBNIH VOZIL

Bernad, Darjan;
Open Access Slovenian
  • Published: 17 Jul 2015
  • Publisher: D. Bernad
  • Country: Slovenia
Abstract
Povzetek Varnost avtomobila, aktivna in pasivna, postajata vse bolj pomembna za uporabnike motornih vozil kot tudi za ostale udeležence v prometu. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Opisano je nekaj o samem razvoju aktivnih zavornih sistemov. V praktičnem delu diplomskega dela bo prikazan vpliv različnih zavornih sistemov na samo zavorno pot vozila. Cilj naloge je pokazati voznikom, kakšen vpliv na zavorno pot imajo obrabljene pnevmatike, zimske pnevmatike v letnem času, pnevmatike višjega cenovnega razreda ter pnevmatike nižjega cenovnega razreda. Vse pnevmatike bodo preizkušene z uporabo zavornih sistemov z in brez ABS sistema. Basic ...
Subjects
free text keywords: zavorni sistemi, aktivna varnost vozila, ABS, testiranje, braking systems, active safety of the vehicle, Anti-lock Braking Systems (ABS), testing, udc:629.331.02-592(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue