Načrtovani preventivni hišni obisk pri nosečnici

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Hofinger Mihelič, Špela (2009)
  • Publisher: [Š. Hofinger Mihelič]
  • Subject: nosečnica | nosečnost | patronažna medicinska sestra | patronažna zdravstvena nega | preventiva | dom | anketa | izobraževanje | delovno mesto | pregnant woman | pregnancy | community nurse | community health care | prevention | home | survey | education | workplace | 618.2:614.2 [udc]

Rojstvo zdravega otroka je nedvomno eden izmed najpomembnejših dogodkov v življenju posameznika in družine. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti v kolikšni meri se pri nosečnicah vključuje v preventivo patronažna medicinska sestra (PMS) in kaj nosečnice pričakujejo od njenega hišnega obiska. Cilj je bil oceniti želje nosečnic po hišnem obisku PMS in ugotoviti kje dobijo nosečnice največ informacij o nosečnosti in zdravem načinu življenja ter ugotoviti koliko so nosečnice poučene o pravicah v zdravstveni dejavnosti in na delovnem mestu. Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Izvedena je bila anketa med 31. nosečnicami. Ugotovljeno je bilo, da nosečnice nimajo želje po hišnem obisku PMS. Večino informacij ne dobijo od zdravstvenega osebja. Nosečnice menijo, da so dobro zdravstveno poučene tudi o pravicah v zdravstveni dejavnosti in na delovnem mestu. Da bi bila večina nosečnic deležna strokovnih informacij o nosečnosti, bi moral zdravstveni sistem imeti dobro izdelan sistem pretoka informacij o pravicah, ki jih ženska ima kot nosečnica.
Share - Bookmark