Načrtovani preventivni hišni obisk pri nosečnici

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Hofinger Mihelič, Špela;
(2009)
  • Publisher: Š. Hofinger Mihelič
  • Subject: nosečnica | nosečnost | patronažna medicinska sestra | patronažna zdravstvena nega | preventiva | dom | anketa | izobraževanje | delovno mesto | pregnant woman | pregnancy | community nurse | community health care | prevention | home | survey | education | workplace | 618.2:614.2 [udc]

Rojstvo zdravega otroka je nedvomno eden izmed najpomembnejših dogodkov v življenju posameznika in družine. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti v kolikšni meri se pri nosečnicah vključuje v preventivo patronažna medicinska sestra (PMS) in kaj nosečnice pričakujejo o... View more
Share - Bookmark