Robotizacija oddelka lakirnice v programu za pralno pomivalne aparate

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Klemenčič, Matej;
(2012)
  • Subject: robotizacija | programabilni logični krmilnik | podjetje | poslovna področja | oddelek lakirnice | informacijska tehnologija | ergonomija | izdelki. | robotization | programmable logical controls | company | business areas | varnishing department | informational technology | ergonomy | products.

V začetnem delu diplomskega dela smo na kratko predstavili podjetje Gorenje d.d., njihovo dejavnost in poslovna področja. Nato je opisano, kakšen je pomen oblikovanja delovnih mest za same pogoje dela ter razlaga sistemizacije in ergonomije, ki imata tudi zelo po... View more
Share - Bookmark