publication . Bachelor thesis . 2016

RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA BREZŽIČNE TEHTNICE NA PLATFORMI ESP8266

Prevolšek, Matic;
Open Access Slovenian
  • Published: 22 Sep 2016
  • Publisher: M. Prevolšek
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu opisujemo razvoj in implementacijo brezžične tehtnice na platformi ESP8266. Meritve zajemamo s pomočjo štirih merilnih celic in analogno-digitalnega pretvornika HX711. Uporabniku meritve prikazujemo v obliki spletne strani, ki gostuje na platformi ESP8266 in je dosegljiva znotraj lokalnega omrežja WiFi. Hkrati meritve pošiljamo na zunanji strežnik in jih zapisujemo v podatkovno bazo. S spletno aplikacijo na zunanjem strežniku grafično predstavimo meritve skozi čas. Thesis discusses development and implementation of wireless weighting scale on ESP8266 platform. Measurements are taken with the help of four load cells and analogue-digital converte...
Subjects
free text keywords: WiFi, ESP8266, tehtnica, HX711, weighing scale, udc:004.774:681.26(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue