RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA BREZŽIČNE TEHTNICE NA PLATFORMI ESP8266

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Prevolšek, Matic (2016)
  • Publisher: M. Prevolšek
  • Subject: WiFi | ESP8266 | tehtnica | HX711 | weighing scale | 004.774:681.26(043.2) [udc]

V diplomskem delu opisujemo razvoj in implementacijo brezžične tehtnice na platformi ESP8266. Meritve zajemamo s pomočjo štirih merilnih celic in analogno-digitalnega pretvornika HX711. Uporabniku meritve prikazujemo v obliki spletne strani, ki gostuje na platformi ESP8... View more
Share - Bookmark