publication . Master thesis . 2010

KAKO IZBOLJŠATI ETIČNOST VODENJA MANAGERJEV

Frajzman, Sara;
Open Access Slovenian
  • Published: 29 Oct 2010
  • Publisher: S. Frajzman
  • Country: Slovenia
Abstract
Magistrsko delo obravnava problematiko etike in etičnosti vodenja managementa. Negativne posledice ekonomskega delovanja so pripeljale do spoznanja, da tudi poslovni svet potrebuje etiko. Seveda pojma nista v popolni harmoniji, nikakor pa se ne izključujeta. Predvsem za dolgoročni uspeh podjetja je upoštevanje etičnih načel nujno. Zavedati se je potrebno, da podjetje deluje in posluje v okolju in za svoja dejanja odgovarja drugim. Poslovna etika naj bi se torej ukvarjala z vprašanjem, kaj je prav in kaj napačno v vsakdanjem poslovnem delovanju. Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen od managerjev in ustrezno vodenih zaposlenih. Managerji z vodenjem vplivajo in ...
Subjects
free text keywords: management, poslovna etika, managerska etika, business ethics, management ethics, udc:005
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue