FLEXICMS - ODPRTOKODNI SISTEM UPRAVLJANJE Z VSEBINO

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Pirnat, Miha;
(2012)
  • Publisher: M. Pirnat
  • Subject: statične in dinamične spletne strani | varnost spletnih aplikacij | sistemi upravljanja z vsebino | spletna trgovina | static and dynamic web pages | security of web applications | content managment systems | web commerce | 004.738.5:004.777(043.2) [udc]

V diplomski nalogi smo implementirali spletni sistem upravljanja vsebine, ki smo ga poimenovali FlexiCMS. Glavni cilj je bil zgraditi majhen in pregleden sistem, a z dovolj funkcionalnosti, da je primeren za realne spletne strani. FlexiCMS je implementiran v progra... View more
Share - Bookmark