publication . Bachelor thesis . 2014

Obveščevalna dejavnost javnih virov - OSINT : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

Bižal, Sergej;
Open Access Slovenian
  • Published: 21 Oct 2014
  • Publisher: S. Bižal
  • Country: Slovenia
Abstract
Tradicionalna percepcija obveščevalne dejavnosti je neobhodno povezana s pojmom tajnosti. Tektonski premiki na geopolitični in družbeni ravni, ki so se z informacijsko-komunikacijsko (r)evolucijo pričeli s koncem hladne vojne, so vsekakor vplivali na izvedbeno raven obveščevalne dejavnosti. Poleg spremenjenih groženj, ki so iz prvenstveno ideoloških, postale politično nedefinirane, asimetrične, globalne in ekonomske in so spremenile varnostno okolje, je delovanje sodobnih obveščevalnih organizacij bistveno spremenjeno zaradi vpliva javnih virov. Informacije je možno pridobiti legalno in preko javnih domen, z metodo zbiranja in analiziranja podatkov pridobljenih ...
Subjects
free text keywords: obveščevalna dejavnost, javni viri, pridobivanje podatkov, OSINT, diplomske naloge, udc:351.746.1(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue