Stroj za mešanje komposta

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žvikart, Klemen;
(2015)
  • Publisher: K. Žvikart
  • Subject: Mešanje | kompost | mešanje komposta | razvoj izdelka | konstruiranje | Mixing | Compost | mixing Compost | product Development | construction
    • udc: udc:658.512.2:004.896(043.2)

V podjetju BIJOL d.o.o iz Vuzenice je že dolgo prisotna ideja o lastnem proizvodu, saj si podjetje želi svojo dejavnost razširiti na več panog. Razviti stroj za mešanje komposta je bila ena izmed njih. Na tej osnovi in že vnaprej pripravljeni zasnovi, kako naj bi izgled... View more
Share - Bookmark