publication . Master thesis . 2016

UPORABA MOBILNIH NAPRAV V IZOBRAŽEVANJU

Starček, Katja;
Open Access Slovenian
  • Published: 26 Feb 2016
  • Publisher: K. Starček
  • Country: Slovenia
Abstract
Število uporabnikov mobilnih naprav se iz leta v leto povečuje. Med delovno aktivnim prebivalstvom redko najdemo koga, ki ne uporablja pametnega ali pa vsaj preprostega mobilnega telefona. Mobilna naprava danes nudi skoraj vse, kar nudi stacionarni računalnik. Lahko jo povežemo z internetom in uporabljamo številne aplikacije – programe. Nekatere aplikacije so že naložene ob nakupu, druge pa lahko naložimo v obliki brezplačnih ali plačljivih različic z uporabo mobilne trgovine. Uporaba mobilnih naprav se je v družbi močno razširila, uporabljajo jih že celo otroci. Ugotavljamo pa, da v osnovnih in srednjih šolah učitelji pogosto ne dovoljujejo uporabe mobilnih tel...
Subjects
free text keywords: Pametni mobilni telefon, mobilna naprava, izobraževanje, mobilna aplikacija., Smartphone, mobile device, mobile application, education., udc:621.395.721.5:004.5:37.091.64(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue