Analiza poslovnega okolja in priložnosti slovenskih podjetij na japonskem trgu

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Slemenšek, Tomaž;
(2017)
  • Publisher: T. Slemenšek
  • Subject: mednarodno poslovno okolje | PEST analiza | mednarodna menjava | tuje neposredne investicije | Slovenija | Japonska | international business environment | PEST analysis | international exchange | foreign direct investment | Slovenia | Japan | 339.5 [udc]

V današnjem svetu se srečujemo z intenzivnim mednarodnim trgovanjem in investiranjem. Mednarodna trgovina in tuje neposredne investicije lahko podjetjem in državam ustvarijo veliko pozitivnih učinkov, zato se veliko število podjetij odloči, da širijo svoj trg zunaj last... View more
Share - Bookmark