VPLIV OPTIMIZACIJE NABAVNEGA PROCESA NA USPEŠNOST NABAVNEGA MANAGEMENTA

Master thesis Slovenian OPEN
Štraus, Nataša;
(2015)
  • Publisher: N. Štraus
  • Subject: nabava | optimizacija | upravljanje zalog | odnosi z dobavitelji | logistika | oskrbne verige | purchasing | optimization | inventory management | supplier relationships | logistics | supply chains
    • udc: udc:658.7

Vloga nabavne funkcije se je od njenih začetkov pa do danes močno spremenila. V današnjem poslovnem okolju nabava ni več le podporna funkcija, ampak ima pomembno strateško vlogo v podjetju. Odgovorna je za nemoteno oskrbo materialov in storitev, upravljanje zalog, odnos... View more
Share - Bookmark