publication . Master thesis . 2015

VPLIV OPTIMIZACIJE NABAVNEGA PROCESA NA USPEŠNOST NABAVNEGA MANAGEMENTA

Štraus, Nataša;
Open Access Slovenian
  • Published: 15 May 2015
  • Publisher: N. Štraus
  • Country: Slovenia
Abstract
Vloga nabavne funkcije se je od njenih začetkov pa do danes močno spremenila. V današnjem poslovnem okolju nabava ni več le podporna funkcija, ampak ima pomembno strateško vlogo v podjetju. Odgovorna je za nemoteno oskrbo materialov in storitev, upravljanje zalog, odnose z dobavitelji, za etično in družbeno odgovorno ravnanje podjetja. Tesno je povezana z logistiko in njenimi strategijami. Pomembno vpliva na stroške vhodnih materialov, na konkurenčnost podjetja in posledično tudi na dobiček podjetja. Optimizacija nabavnega procesa prinaša številne prednosti za podjetje: izboljša učinkovitost nabavne funkcije in vpliva na uspešnost nabavnega managementa. The role...
Subjects
free text keywords: nabava, optimizacija, upravljanje zalog, odnosi z dobavitelji, logistika, oskrbne verige, purchasing, optimization, inventory management, supplier relationships, logistics, supply chains, udc:658.7
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue