STRATEGIJE VARNOSTNEGA KOPIRANJA PODATKOV IN REŠITVE ZA MALA PODJETJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kočevar, Dušan;
(2012)
  • Publisher: D. Kočevar
  • Subject: varnostno kopiranje | varnostno arhiviranje | odprtokodna programska oprema za varnostno kopiranje | arhiviranje v oblaku | hibridno varnostno kopiranje | backup | archiving | opensource backup software | cloud backup | hybrid backup.
    • udc: udc:004.6(043.2)

V diplomskem delu bomo definirali in predstavili strategije varnostnega kopiranja podatkov in pomen podatkov za podjetja. V teoretičnem delu smo opisali zgodovino varnostnega kopiranja in arhiviranja, medije za shranjevanje in podatkovne repo... View more
Share - Bookmark