DOLOČITEV POVRŠINSKE NAPETOSTI Z METODO KAPILARNEGA DVIGA DVOFAZNIH SISTEMOV

Master thesis Slovenian OPEN
Kravanja, Gregor;
(2014)
  • Publisher: G. Kravanja
  • Subject: površinska napetost | kapilarni dvig | gostota | slanica | PEG | tension | capillary rise method | density | brine
    • udc: udc:536.2:683.97(043.2)

Namen magistrske naloge je bil postavitev merilne naprave in razvoj nove metode merjenja površinske napetosti s kapilarnim dvigom dvofaznih sistemov v okolici kritične točke. Za pridobitev natančnih in primerljivih meritev je bilo potrebno poznati natančni notranji prem... View more
Share - Bookmark