GOSPODARSKA KONKURENČNOST SAVINJSKE REGIJE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Povh, Helena;
(2011)
  • Publisher: H. Povh
  • Subject: deindustrializacija | delovno intenzivne panoge | tržna ekonomija | nova industrija | postindustrijska družba | terciarizacija | skupni evropski trg | konkurenčnost | deindustrialization | labour-intensive branches of industry | market economy | new industry | post-industrial period | tertiarization | the common European market | competitiveness
    • udc: udc:91(043.2)

V diplomski nalogi so primerjane socialno-ekonomske spremembe v regiji po letu 1991 in njihov vpliv na konkurenčnost gospodarstva. Savinjska regija ima prehodno lego v Sloveniji in v Evropi. Naravnogeografsko jo zaznamuje krajinska pestrost in s tem velik turistični pot... View more
Share - Bookmark