Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Master thesis Slovenian OPEN
Senekovič, Jasna;
(2017)
  • Publisher: J. Senekovič
  • Subject: izvršilne funkcije | učne težave | primanjkljaji na posameznih področjih učenja | delovni spomin | organizacija | executive functions | learning difficulties | learning disabilities | working memory | organization | 159.953-056.36(043.2) [udc]

V magistrskem delu z naslovom Izvršilne funkcije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v prvem delu predstavljamo dosedanja spoznanja o izvršilnih funkcijah in učnih težavah v osnovni šoli, še posebej učencev s primanjkljaji na posameznih področjih ... View more
Share - Bookmark