INTERNET STVARI IN ANALIZA DODANE VREDNOSTI PAMETNE NAPRAVE ZA KONČNEGA UPORABNIKA

Master thesis Slovenian OPEN
Čander, Tamara;
(2016)
  • Publisher: T. Čander
  • Subject: internet stvari | M2M | senzorji | RFID | zasebnost podatkov | pametno okolje | pametne naprave | dodana vrednost | internet of things | sensors | data privacy | smart environment | smart devices | value-added
    • udc: udc:004.738.5

Če smo še pred nekaj leti govorili o svetovnem spletu kot o revoluciji, danes vemo, da to še nikakor ni vse. Priča smo novemu valu tehnološkega napredka, ki transformira naše okolje in vsakodnevne predmete v ekosistem informacij. Internet stvari je skupek tehnologij, ki... View more
Share - Bookmark