PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Špoljar, Luka;
(2014)
  • Publisher: L. Špoljar
  • Subject: študentsko delo | napotnica | delodajalec | študent | dijak | zlorabe | izkušnje | fleksibilnost | student work | referral | employer | student | college student | abuse | experience | flexibility
    • udc: udc:349.2(043.2)

Študentsko delo je občasno ali začasno delo, ki ga študent, dijak ali druga upravičena oseba opravlja preko pooblaščene organizacije (študentski servis, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, agencije za delo) na podlagi napotnice. Gre za poseben sistem dela preko n... View more
Share - Bookmark