SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Džidić, Adnan;
(2013)
  • Publisher: A. Džidić
  • Subject: Sončne celice | čiščenje modulov | nanotehnolgija | učinkovitost nanopremazov. | Sollar cell | cleaning photovoltaic modules | nanotechnology | efficiency of nano coating
    • udc: udc:621.311.243:620.3(043.2)

V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja so... View more
Share - Bookmark