VIDEOIGRE KOT DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK PRI POUKU SLOVENSKEGA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI

Master thesis Slovenian OPEN
Čeh, Aleš;
(2016)
  • Publisher: A. Čeh
  • Subject: videoigre | teorija iger | didaktični pripomoček | didaktika slovenskega jezika | didaktika književnosti | video games | game theory | didactic aid | didactics of Slovenian language | didactics of literature
    • udc: udc:37.091.3:811.163.6(043.2)

Videoigre so trenutno najpomembnejši medij v zabavni industriji 21. stoletja. Njihova pot je bila tlakovana s številni težavami in neprilikami, zlasti v splošni družbeni recepciji, saj jih je strokovna in splošna javnost dolgo časa (in jih ponekod še) obravnavala kot ne... View more
Share - Bookmark