publication . Master thesis . 2016

Primerjalna analiza obdavčitve managerskih plač v Sloveniji in Veliki Britaniji

Janković, Nataša;
Open Access Slovenian
  • Published: 16 Jun 2016
  • Publisher: N. Janković
Abstract
Vsak zaposleni dobi za opravljeno delo plačilo. Plača predstavlja motivacijski dejavnik in večja kot je odgovornost na delovnem mestu, višji je tudi dohodek. Managerji zaradi narave dela, ki ga opravljajo, sodijo v skupino posameznikov z nadpovprečnimi dohodki. Plača je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del predstavlja osnovno plačo, ki je določena glede na zahtevnost dela, variabilni del pa sestavljajo nagrade in plačilo za uspešnost. Pri vsakem izplačilu delodajalec od plače obračuna in plača akontacijo dohodnine ter prispevke za socialno varnost. Višina dohodnine in prispevkov se razlikuje glede na ureditev davčnih zakonodaj posamezne držav...
Subjects
free text keywords: plača, davek, olajšave, manager, boniteta, dohodnina, income, tax, reliefs, reliability, income tax, udc:336.22
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue