VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA IZBIRO BARV PRI PREDŠOLSKEM OTROKU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Marčec, Tamara (2013)
  • Publisher: T. Marčec
  • Subject: • predšolska vzgoja, • likovna vzgoja, • likovna ustvarjalnost, • slikanje, • likovna tehnika. | • Preschool education, • Art class, • Artistic creativity, • Painting, • Art technique. | 73/76(043.2) [udc]

Diplomsko delo z naslovom Vpliv likovne tehnike na izbiro barv pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili ustvarjalnost, njene faze in faktorje ter kako spodbujamo ali zaviramo ustvarjalnos... View more
Share - Bookmark