Zaznana povezanost med komponentami zavarovalne storitve pri uporabnikih dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Report Slovenian OPEN
Šebjan, Urban (2015)
  • Publisher: Fakulteta za management Univerze na Primorskem
  • Subject: storitve | zdravstveno zavarovanje | prostovoljno zdravstveno zavarovanje | komponente zavarovalne storitve | zavarovalnice | services | insurance | components of health insurance services | voluntary health insurance | insurance companies | 368:338.46 [udc]

V prispevku proučujemo odnose med komponentami storitve dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (DPZZ), ki jim uporabniki pripisujejo različno vlogo. Raziskovalni model s štirimi konstrukti (pomembnost kakovosti, dodatnih kritij, cenovnih popustov storitve dpzz ... View more
Share - Bookmark