MOBILNA APLIKACIJA ZA ORGANIZACIJO DOGODKOV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Vantur, Blaž;
(2015)
  • Publisher: B. Vantur
  • Subject: Mobilna aplikacija | Android | SMS sporočanje | dogodki | Mobile application | SMS messaging | events
    • udc: udc:004.728.8:005.551(043.2)

Cilj diplomske naloge je preučiti mobilni operacijski sistem Android in njegovo delovanje, izdelava preproste mobilne aplikacije za ustvarjanje dogodkov ter pošiljanje vabila preko SMS sporočila. V njej bomo opisali zgradbo Android sistema in funkcionalnosti, ki smo jih... View more
Share - Bookmark