Študija uporabnosti računalniških simulacij in animacija oblačil za potrebe manjših podjetij

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Slakonja, Andreja;
(2016)
  • Publisher: A. Slakonja
  • Subject: oblačila | Marvelous Designer | računalniška simulacija oblačil | animacija | spletne strani | Wix | garments | computer-based simulation of garments | animation | Web sites
    • udc: udc:004.94:687.1(043.2)

Namen diplomskega dela je bil preučiti uporabnost računalniške simulacije in animacije oblačila za potrebe manjšega podjetja, izdelati kroj, simulacijo in animacijo oblačila na virtualnem parametričnem modelu v programu Marvelous Designer 3 ter zašiti realni model oblač... View more
Share - Bookmark