Aplikacija za avtomatizirano prepoznavanje listov dreves in grmov kritosemenk za operacijski sistem Android

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Puhmeister, Sandro (2016)
  • Publisher: S. Puhmeister
  • Subject: Gaborjeve značilnice | računalniški vid | luščenje značilnic | prepoznavanje vrst dreves in grmov | avtomatizirano prepoznavanje vrst. | Gabor features | computer vision | feature extraction | recognition of trees and shrubs | automated recognition of species. | 004.9:582.091(043.2) [udc]

V tem diplomskem delu smo implementirali aplikacijo za avtomatizirano prepoznavanje listov dreves in grmov kritosemenk za operacijski sistem Android, pri čemer smo postopek prepoznavanja vrste razdelili na štiri ključne faze: zajem slik, obdelavo slik, luščenje značilni... View more
Share - Bookmark