Celovito ravnanje s komunalnimi odpadki na primeru Centra za ravnanje z odpadki Gajke : magistrsko delo

Master thesis Slovenian OPEN
Mohorič, Igor;
(2011)
  • Publisher: I. Mohorič
  • Subject: razbremenilna logistika | komunalni odpadki | ločeno zbiranje odpadkov | ravnanje z odpadki | reverse logistic | municipal waste | separated collection of waste | waste treatment
    • udc: udc:628.4(043.2)

V magistrskem delu bomo predstavili celovit sistem ravnanja s komunalni odpadki od zbiranja, predelave, obdelave in odlaganja, s čimer se ukvarja razbremenilna logistika. Z vidika veljavne zakonodaje bomo ocenili ustreznost sedanjih tehnologij obdelave in predelave za d... View more
Share - Bookmark