OGLAŠEVANJE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK, NA PRIMERU SPLETICNA.SI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Reisman, Nina;
(2011)
  • Publisher: N. Reisman
  • Subject: Dvosmerna komunikacija [KLJUČNE BESEDE] | socialno omrežje Facebook | klasično in spletno oglaševanje | oglas | Facebook stran. | Two-way communication | social network Facebook | classic and web advertisment | Facebook enterprise website
    • udc: udc:659.1

Internet je od svojega razvoja dolgo časa obstajal kot prostor za enostransko komunikacijo. Isto se je dogajalo na televiziji, radiu in časopisih, kjer je javnost sprejemala informacije, ki jih je nekdo pripravil. Tradicionalni mediji so hitro doumeli, da takšna vrsta k... View more
Share - Bookmark