publication . Bachelor thesis . 2012

KULTURNE RAZLIKE PRI TRGOVANJU MED SLOVENIJO IN KITAJSKO

Potrpin, Tea;
Open Access Slovenian
  • Published: 16 Jan 2012
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi smo predstavili pojme kulture, medkulturnih razlik ter osnove poslovnega bontona. Na kratko smo predstavili splošne znamenitosti Slovenije in Kitajske, in njune gospodarske ter zgodovinske značilnosti, največ poudarka pa smo namenili poslovnemu bontonu oziroma medkulturnim razlikam. Analizirali smo dosedanje skupno poslovanje teh dveh držav ter ugotovili, da sta Slovenija in Kitajska povezani še iz časov Jugoslavije. Očitno smo uspeli dobro preučiti njihovo kulturo (in Kitajci našo), saj vse od takrat tudi poslovno sodelujemo. Poslovanje sicer poteka v – glede na velikost kitajskega trga - majhnem obsegu (trenutno je na kitajskem trgu približn...
Subjects
free text keywords: Slovenija, Kitajska, medkulturne razlike, poslovni bonton, Slovenia, China, intercultural differences, business etiquette, udc:339.5
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue