KULTURNE RAZLIKE PRI TRGOVANJU MED SLOVENIJO IN KITAJSKO

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Potrpin, Tea;
(2012)
  • Subject: Slovenija | Kitajska | medkulturne razlike | poslovni bonton | Slovenia | China | intercultural differences | business etiquette
    • udc: udc:339.5

V diplomski nalogi smo predstavili pojme kulture, medkulturnih razlik ter osnove poslovnega bontona. Na kratko smo predstavili splošne znamenitosti Slovenije in Kitajske, in njune gospodarske ter zgodovinske značilnosti, največ poudarka pa smo namenili poslovnemu bonto... View more
Share - Bookmark