SERIJSKA POVEZAVA POS TERMINALA INGENICO 5100 Z NAPRAVO ECR

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Černenšek, Matjaž;
(2012)
  • Publisher: M. Černenšek
  • Subject: serijska povezava | avtorizacija | POS terminal | Ingenico 5100 | naprava ECR | serial connection | authorization | ECR device
    • udc: udc:621.39:004.5(043.2)

Diplomsko delo predstavlja korak naprej k poenostavitvi in pospešitvi izvajanja postopkov finančnih transakcij na prodajnem mestu z uporabo plačilnih kartic in POS terminala. Predstavljena in definirana je ideja fizične povezave dveh naprav, vključenih v ta proces. To s... View more
Share - Bookmark