publication . Master thesis . 2011

Dejavniki psihološkega nasilja na delovnem mestu

Ilc, Teja;
Open Access Slovenian
  • Published: 31 Aug 2011
  • Country: Slovenia
Abstract
Raziskave na področju delovnih razmer kažejo, da je danes pereč problem ravno psihološko nasilje na delovnem mestu. Posebna oblika psihološkega nasilja na delovnem mestu je mobing, s katerim se v praksi srečujemo vsak dan, vendar se ga pogosto ne zavedamo. Namen magistrske naloge je pojasniti pojem in pomen mobinga v delovnih organizacijah, poiskati možne vzroke in posledice, ki vplivajo na ta pojav, ter predlagati rešitve. Poznavanje mehanizmov, ki povzročajo mobing, njegovih vzrokov in posledic je izrednega pomena za reševanje z njim povezanih težav in za nadaljnjo preventivo. Naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstav...
Subjects
free text keywords: psihološko nasilje, mobing, stili vodenja, stres, komunikacija, psychological violence, mobbing, leadership styles, stress, communication
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue