Dejavniki psihološkega nasilja na delovnem mestu

Master thesis Slovenian OPEN
Ilc, Teja;
(2011)
  • Subject: psihološko nasilje | mobing | stili vodenja | stres | komunikacija | psychological violence | mobbing | leadership styles | stress | communication

Raziskave na področju delovnih razmer kažejo, da je danes pereč problem ravno psihološko nasilje na delovnem mestu. Posebna oblika psihološkega nasilja na delovnem mestu je mobing, s katerim se v praksi srečujemo vsak dan, vendar se ga pogosto ne zavedamo. Namen ma... View more
Share - Bookmark