publication . Bachelor thesis . 2013

ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU AMZS D.D., PE KRANJ

Perko, Anja;
Open Access Slovenian
  • Published: 08 Jan 2013
  • Country: Slovenia
Abstract
Absentizem in fluktuacija sta eden od glavnih težav, s katerim se danes soočajo podjetja po vsem svetu, saj prinašata stroške, slabo organizacijsko klimo in nezadovoljstvo zaposlenih. Vse to podjetjem onemogoča, da sledijo svoji realizaciji ciljev in ostanejo konkurenčna ter uspešna na trgu, kar je v teh recesijskih časih še kako pomembno. Zato si mnogi delodajalci v današnjih slabih gospodarskih časih prizadevajo za zmanjšanje absentizma in fluktuacije v njihovih podjetjih, vendar so večinoma neuspešni, saj premalo preučujejo vzroke za odsotnost in odhod z delovnega mesta. Namreč obstaja povezava med absentizmom in fluktuacijo oba povzročata nenačrtovani napred...
Subjects
free text keywords: zdravstveni absentizem,fluktuacija,kadrovska funkcija,organizacijska klima, Medical absenteeism, Turnover, Personnel function, Organizational climate
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue