Nebesedno komuniciranje pri prodaji izdelkov blagovne znamke "HAPPENING"

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Šuhel, Kristina;
(2009)
  • Subject: Komuniciranje | poslovno komuniciranje | nebesedno komuniciranje | blagovna znamka | communication | business communication | non-verbal communication | brand.

Komuniciranje spremlja človeka skozi vso njegovo življenje. Glede nato, da skoraj tretjino življenja preživimo v službi, velik del komunikacij poteka prav na delovnem mestu. Podjetje komunicira z obstoječimi, možnimi uporabniki, z zaposlenimi … Komuniciranje poteka z... View more
Share - Bookmark