publication . Bachelor thesis . 2015

Optimizacija razvoza po lastnih prodajalnah izbranega podjetja

Bagari, Jasmina;
Open Access Slovenian
  • Published: 12 May 2015
  • Publisher: J. Bagari
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu obravnavamo problematiko optimizacije razvoza pekovskih izdelkov v lastne prodajalne. Reševanja problematike smo se lotili s pomočjo sledilnega sistema Trak 8. Najprej smo naredili posnetek stanja in nato analizirali pridobljene podatke. Prišli smo do zaključka, da lahko proge razvoza bolj racionalno in točno načrtujemo. S tem odpravimo podvojene kilometre, prazne kilometre in zmanjšamo stroške razvoza. Po prestrukturiranju vseh prog smo prišli do spoznanja, da lahko lastne trgovine v mestu in ostale franšizne prodajalne v mestu Murska Sobota oskrbujeta dve vozili. Ostale proge se tako izognejo mestni vožnji, ni več križanj na terenu in opravlj...
Subjects
free text keywords: optimizacija, transport, stroški, sledilni sistem Trak 8, optimisation, costs, tracking system Trak 8, udc:656
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue