Optimizacija razvoza po lastnih prodajalnah izbranega podjetja

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Bagari, Jasmina;
(2015)
  • Publisher: J. Bagari
  • Subject: optimizacija | transport | stroški | sledilni sistem Trak 8 | optimisation | costs | tracking system Trak 8
    • udc: udc:656

V diplomskem delu obravnavamo problematiko optimizacije razvoza pekovskih izdelkov v lastne prodajalne. Reševanja problematike smo se lotili s pomočjo sledilnega sistema Trak 8. Najprej smo naredili posnetek stanja in nato analizirali pridobljene podatke. Prišli smo do ... View more
Share - Bookmark