publication . Bachelor thesis . 2012

Trgovina z ljudmi, prisilno delo in izkoriščanje delovne sile na Finskem, Poljskem in v Estoniji ter vzporednica z razmerami v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija

Resnik, Tanja;
Open Access Slovenian
  • Published: 24 Oct 2012
  • Publisher: T. Resnik
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo obravnava eno izmed bolj pogostih oblik trgovine z ljudmi, konkretneje – prisilno delo in izkoriščanje delovne sile. Čeprav večina ljudi misli, da se to dogaja le v nerazvitih državah Azije in Afrike in ne v 21. stoletju razvitih Evropskih držav, bo to diplomsko delo pokazalo na univerzalnost tega problema in na njegovo zagotovo prisotnost tudi v tem delu Evrope. Diplomsko delo temelji predvsem na knjigi »Trafficking for forced labour and labour exploitation in Finland, Poland and Estonia« (Jokinen idr, 2011) in je sestavljeno iz sedmih poglavij. V uvodnih dveh poglavjih predstavim cilje in metode diplomskega dela ter opredelim nekatere temeljne p...
Subjects
free text keywords: trgovina z ljudmi, prisilno delo, preprečevanje, primerjave, Finska, Poljska, Estonija, Slovenija, diplomske naloge, udc:343.43
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue