publication . Bachelor thesis . 2015

Blaženje podnebnih sprememb z uporabo geoinženiringa

Horvat, Sanja;
Open Access Slovenian
  • Published: 19 Oct 2015
  • Publisher: S. Horvat
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi se osredotočamo na vrednotenje dveh znanosti, znanosti o podnebnih spremembah in znanosti o geoinženiringu, katerega osnovni namen je blaženje podnebnih sprememb. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu podrobneje razglabljamo o znanosti in politiki podnebnih sprememb ter njihovem orodju (o t.i. klimatskih modelih), s katerim operiramo in napovedujemo razvoj podnebnih sprememb, na podlagi katerih se sprejemajo radikalne družbenopolitične odločitve za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje le-tem. V drugem delu se naslanjamo na nov fenomen blaženja podnebnih sprememb, o katerem se je v javnosti pogosteje začelo razglabljat...
Subjects
free text keywords: podnebje, podnebne spremembe, geoinženiring, diplomske naloge, climate change, science of climate change, climate change mitigation, geoengineering, chemtrails, udc:551.583(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue