publication . Master thesis . 2015

PRIPOVEDNIŠTVO JOŽETA KERENČIČA

Mohorko, Laura;
Open Access Slovenian
  • Published: 12 Nov 2015
  • Publisher: L. Mohorko
  • Country: Slovenia
Abstract
Pripovedna proza Jožeta Kerenčiča je bila zaradi ideoloških vzgibov in njegovega političnega predvojnega delovanja skozi desetletja skorajda neraziskana, po osamosvojitvi Slovenije pa v večji meri prezrta. Ker je obravnavani avtor eden izmed manj vidnih predstavnikov socialnega realizma, se je njegovim proznim delom posvetilo bore malo literarnih zgodovinarjev. Jože Kerenčič je v obdobju med vojnama bil izjemno aktiven klicatelj revolucije in vstajniški govornik v vzhodnoštajerskem prostoru. V magistrskem delu ga predstavljam zlasti kot pisatelja, sourednika mariborskih Obzorij in tudi kritika. V literarnih vrstah je najbolj poznan po sociološki razpravi o katas...
Subjects
free text keywords: Jože Kerenčič, kratka proza, socialni realizem, obdobje med vojnama, short prose, social realism, period between both World Wars, udc:821.163.6.09Kerenčič J.(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue