USPEŠNOST FRANŠIZNEGA POSLOVANJA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Landeker, Jasmina;
(2016)
  • Publisher: J. Landeker
  • Subject: franšizing | uspešnost poslovanja | franšizojemalec | franšizodajalec | franšizna pogodba | franchising | business success | franchisee | franchisor | franchising contract.
    • udc: udc:339.138

V diplomskem projektu smo se osredotočili na franšizno poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem ter primerjali njuno uspešnost v poslovanju. Franšizing je poslovni model, ki se lahko uporablja v različnih industrijah – od prodaje na drobno, do različnih profesionalnih ... View more
Share - Bookmark