DOPRINOS DRUŽBENO ODGOVORNEGA PODJETJA K USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Povhe, Ksenija;
(2010)
  • Publisher: K. Povhe
  • Subject: Človeški kapital | družbena odgovornost | družini prijazni ukrepi | družinska politika | družini prijazno podjetje | položaj žensk. | Family-friendly company | family-friendly measures | family policy | human capital | social responsibility | the status of women.
    • udc: udc:005.3

Za temo diplomskega dela smo izbrali problematiko usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, ker menimo, da se ženske — matere pri usklajevanju obeh prioritet soočamo z večjimi težavami kot moški. Naš namen je bil preučiti pojem družbene odgovornosti in zakonodaj... View more
Share - Bookmark