publication . Bachelor thesis . 2010

DOPRINOS DRUŽBENO ODGOVORNEGA PODJETJA K USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA

Povhe, Ksenija;
Open Access Slovenian
  • Published: 27 Aug 2010
  • Publisher: K. Povhe
  • Country: Slovenia
Abstract
Za temo diplomskega dela smo izbrali problematiko usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, ker menimo, da se ženske — matere pri usklajevanju obeh prioritet soočamo z večjimi težavami kot moški. Naš namen je bil preučiti pojem družbene odgovornosti in zakonodajo na področju družinske politike ter spoznati, ali lahko tudi podjetja s svojim prostovoljnim razumevanjem družine, omogočijo staršem lažje usklajevanje delovnega in družinskega življenja. Spoznali smo, da je družbena odgovornost pojem, ki postaja vse bolj prepoznaven. Podjetja, ki se zavedajo njenega pomena, skušajo koncept družbene odgovornosti vpeljati v svoje vsakdanje poslovanje in tako s svo...
Subjects
free text keywords: Človeški kapital, družbena odgovornost, družini prijazni ukrepi, družinska politika, družini prijazno podjetje, položaj žensk., Family-friendly company, family-friendly measures, family policy, human capital, social responsibility, the status of women., udc:005.3
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue