VLOGA ODRASLIH OSEB PRI SPODBUJANJU BRALNE MOTIVACIJE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kralj, Saša;
(2010)
  • Publisher: S. Kralj
  • Subject: branje [Ključne besede] | bralna motivacija | spodbujanje bralne motivacije | odrasle osebe | učenci v osnovni šoli | reading [Keywords] | reading motivation | encouraging reading motivation | adults | primary school learners
    • udc: udc:82(043.2)

Branje je pomembna dejavnost, ki vpliva na osebnostni razvoj posameznika, učenje in učno uspešnost. Vse pozitivne plati branja se vse bolj pozabljajo ob hitrem tempu življenja. Učitelji in knjižničarji imajo velik pomen pri spodbujanju branja. S svojim znanjem o dobrobi... View more
Share - Bookmark