POMEN MEDNARODNE OBDAVČITVE PRI POSAMZNIH VRSTAH DOHODKOV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Lipovčić, Dijana;
(2013)
  • Publisher: D. Lipovčić
  • Subject: mednarodna obdavčitev | dohodek iz kapitala | obresti | dividende | dobiček iz kapitala | dvojna obdavčitev | international taxation | income from capital | interests | dividends | capital gain | double taxation
    • udc: udc:336.22

Med dohodke iz kapitala spadajo obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Države svoje rezidente obdavčujejo po načelu svetovnega dohodka, nerezidente pa glede na vir dohodka. Problem pri mednarodni obdavčitvi je možnost dvojnega obdavčevanja, saj je lahko davčni zavez... View more
Share - Bookmark