publication . Bachelor thesis . 2013

POMEN MEDNARODNE OBDAVČITVE PRI POSAMZNIH VRSTAH DOHODKOV

Lipovčić, Dijana;
Open Access Slovenian
  • Published: 03 Apr 2013
  • Publisher: D. Lipovčić
  • Country: Slovenia
Abstract
Med dohodke iz kapitala spadajo obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Države svoje rezidente obdavčujejo po načelu svetovnega dohodka, nerezidente pa glede na vir dohodka. Problem pri mednarodni obdavčitvi je možnost dvojnega obdavčevanja, saj je lahko davčni zavezanec obdavčen v tujini, kjer je dohodek dosegel, in tudi v državi rezidentstva. Države zato sklepajo sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V diplomskem seminarju smo primerjali obdavčitev dohodkov iz kapitala v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški. Davčni sistemi vseh treh držav so precej različni. Tako obresti iz varčevalnih vlog na Hrvaškem sploh niso obdavčene. Obresti v Sloveniji in dividend...
Subjects
free text keywords: mednarodna obdavčitev, dohodek iz kapitala, obresti, dividende, dobiček iz kapitala, dvojna obdavčitev, international taxation, income from capital, interests, dividends, capital gain, double taxation, udc:336.22
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue