OMREŽNA STIKALA IN KOMUTACIJA LAN/WAN

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Prosenjak, Danijel;
(2010)
  • Publisher: D. Prosenjak
  • Subject: omrežna stikala | komutacija v LAN | protokol vpetega drevesa | VLAN | network switches | LAN switching | spanning-tree protocol
    • udc: udc:004.724(043.2)

Diplomska naloga obravnava koncepte komutacije. Osredotočili se bomo na lokalna omrežja. Podrobneje bomo preučili različice protokola vpetega drevesa in primere le-tega. V naslednjih poglavjih so obravnavana virtualna lokalna omrežja in VLAN povezovalni protokol. Na kra... View more
Share - Bookmark