OMREŽNA STIKALA IN KOMUTACIJA LAN/WAN

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Prosenjak, Danijel (2010)
  • Publisher: [D. Prosenjak]
  • Subject: omrežna stikala | komutacija v LAN | protokol vpetega drevesa | VLAN | network switches | LAN switching | spanning-tree protocol | 004.724(043.2) [udc]

Diplomska naloga obravnava koncepte komutacije. Osredotočili se bomo na lokalna omrežja. Podrobneje bomo preučili različice protokola vpetega drevesa in primere le-tega. V naslednjih poglavjih so obravnavana virtualna lokalna omrežja in VLAN povezovalni protokol. Na kratko bomo preučili komutacijo OSI plasti L3, prožnost omrežja in varnost omrežnih stikal.
Share - Bookmark