publication . Bachelor thesis . 2016

PLANIRANJE RAZVOJA PROGRAMSKO-TRŽNEGA PODROČJA PODJETJA SEGRAP, D. O. O., LJUTOMER- BIOTERME MALA NEDELJA NA RAVNI STRATEŠKEGA MANAGEMENTA

Janžekovič, Manuela;
Open Access Slovenian
  • Published: 24 Mar 2016
  • Publisher: M. Janžekovič
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem projektu smo predstavili planiranje razvoja programsko-tržnega področja podjetja Segrap, d.o.o., Ljutomer – Bioterme Mala Nedelja na ravni strateškega managementa. Na kratko smo predstavili tudi politiko podjetja, ki nam je služila kot izhodišče za planiranje razvoja na ravni strateškega managementa. V okviru politike podjetja smo opredelili poslanstvo, smotre in temeljne cilje. Opredelili smo tudi interesne potenciale in se seznanili s strategijami in strukturami tega preučevanega programsko-tržnega področja podjetja. V nadaljevanju smo upoštevali vsa navedbena izhodišča in planirali razvoj na ravni strateškega managementa, kjer smo preučili progra...
Subjects
free text keywords: politika podjetja, vizija, prednosti in slabosti, vrednote, možnosti in nevarnosti, strategije, strateški management., company policy, vision, advantages and disadvantages, values, possibilities and risks, strategies, strategic management, udc:005.5
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue