publication . Bachelor thesis . 2010

LIK DEKADENTA V HUYSMANSOVEM ROMANU PROTI TOKU

Hrastnik, Barbara;
Open Access Slovenian
  • Published: 21 May 2010
  • Publisher: B. Hrastnik
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo obravnava prvi dekadentni roman, tj. roman Proti toku (1884) francoskega pisatelja Jorisa Karla Huysmansa. Njegov protagonist Des Esseintes je na podlagi primerov iz romana označen kot tipičen dekadentni lik, s pomočjo sekundarne literature pa je obravnavan tudi kot dandy, flaneur, ekscentrik, estet, mizantrop in nadčlovek. Prikazano je nenavadno dekadentovo mišljenje, obnašanje in zunanji videz, pri čemer so nakazane podobnosti z nekaterimi pisatelji, dostojanstveniki in intelektualci francoskega fin de siècla. Pri karakterizaciji osrednjega lika je uporabljena metoda interpretacije, tj. obravnava dekadentnih tematsko-motivnih sklopov, kot so pes...
Subjects
free text keywords: dekadenca, dekadent, Joris Karl Huysmans, Proti toku, pesimizem, spleen, sinestezija, decadence, decadent hero, pessimism, synaesthesia, udc:82(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue