publication . Master thesis . 2016

ZAVZETOST ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI PLASTIKA SKAZA D.O.O.

Mithans, Doris;
Open Access Slovenian
  • Published: 22 Aug 2016
  • Publisher: D. Mithans
  • Country: Slovenia
Abstract
Če so zaposleni zadovoljni, to še ne pomeni, da so tudi zavzeti, vendar le z zavzetostjo lahko zaposleni omogoča in zagotavlja večjo delovno ter s tem tudi poslovno uspešnost svoje organizacije. Pri zavzetosti zaposlenih gre za čustveno navezanost posameznikov na svoje delovno okolje. Vedno več zaposlenih v Sloveniji delovne razmere v organizacijah zadnje čase zaznava kot slabe. Dnevno se srečujejo z negativizmom, upiranjem, utrujenostjo in občutki brezizhodnosti, zato je ravno v tem času povečanje zavzetosti eden od ključnih ukrepov za dobre rezultate organizacij. Zavzetost je tista, ki vpliva na poslovne rezultate in produktivnost organizacij ter zvestobo kupc...
Subjects
free text keywords: zavzetost zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje, uspešnost, commitment of employees, employee satisfaction, leadership, prosperity, udc:331.1
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue