KOMUNICIRANJE KOT ORODJE ZA REŠEVANJE KONFLIKTOV

Master thesis Slovenian OPEN
Kastrevec, Marjana;
(2012)
  • Subject: komuniciranje | komunikacija | reševanje konfliktov | konflikti | človeški viri | odnosi | čustva | čustvena inteligenca | communication | communicate | conflict solving | conflicts | human resources | relationships, emotions | emotional intelligence
    • udc: udc:005.57

Komuniciranje sodi med najbolj običajne in vsakodnevne aktivnosti v našem ţivljenju. Za nas je komuniciranje pogosto samoumevno, če pa ga ţelimo bolje proučiti kaj hitro postane kompleksno in zahtevno. Vse naše delovanje je pod vplivom komuniciranja bodisi z dr... View more
Share - Bookmark