MOTIVIRANOST SLOVENSKIH IN ŠPANSKIH UČENCEV ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI OŠ

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Jurak, Teja;
(2014)
  • Publisher: T. Jurak
  • Subject: tuji jezik | drugo vzgojno- izobraževalno obdobje OŠ | notranja in zunanja motivacija.   | foreign language | second educational period of school | primary school | internal and external motivation.
    • udc: udc:811.111'243:373.2(497.4:460)(043.2)

V diplomski nalogi primerjamo motivacijo učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (VIO) osnovne šole (OŠ) v Sloveniji in Španiji za učenje tujega jezika (angleščine) ter motivacijo mlajših učencev v primerjavi s starejšimi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju... View more
Share - Bookmark