Ekspertni sistem za avtomatsko analizo lastnosti taktičnega radijskega omrežja

Master thesis Slovenian OPEN
Klampfer, Saša; (2009)
  • Publisher: S. Klampfer
  • Subject: ekspertni sistem | mehke množice | radijska vidljivost | uspešnost prenosa sporočil | izkoriščenost prenosnega kanala | zakasnitve | taktično omrežje. | expert system | fuzzy sets | radio visibility | message completion rate | link utilization | delay | tactical wireless network. | 004.891:[004.7:621.396] [udc]

V širokem razcvetu računalniške industrije in pridobitve velike procesorske moči, so se v različnih industrijskih panogah močno uveljavili izpopolnjeni računalniški sistemi. Le ti so dandanes človeku v veliko pomoč, v nekaterih primerih pa z implementirano umetno inteli... View more
Share - Bookmark