publication . Bachelor thesis . 2014

A/D-PRETVORBA VIDEOSIGNALA IN OSNOVE VIRTUALNE SCENOGRAFIJE

Koščak, Andrej;
Open Access Slovenian
  • Published: 26 Mar 2014
  • Publisher: A. Koščak
  • Country: Slovenia
Abstract
Tako kot vsa področja tehnike je tudi televizija v zadnjih letih doživela bliskovit razvoj. V zadnjih dveh letih (2010-2013) smo na Televiziji Slovenija (v nadaljevanju TV Slovenija) prešli iz analogne tehnologije na digitalno. V nalogi želim narediti pregled razvoja televizije od začetka, v črno-beli tehniki, prek barvne televizije do digitalne. V prvem poglavju sem naredil kratek zgodovinski pregled razvoja televizijske tehnike, v drugem pa opisal analizo in sintezo slike. V naslednjih poglavjih sem predstavil A/D (analogno-digitalna pretvorba) videosignala z različnimi načini vzorčenja, ki se uporabljajo v televizijski tehniki, ter digitalizacijo videosignala...
Subjects
free text keywords: orad, ultimatte, virtualna scenografija, A/D-pretvorba videosignala, blue spill., virtual scenography, A/D conversion of video signal, udc:621.39(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue