publication . Bachelor thesis . 2017

Kako z didaktično igro otroku približati temo o smrti in žalovanju

Stanković Petrović, Sanja;
Open Access Slovenian
  • Published: 25 Jul 2017
  • Publisher: S. Stanković Petrović
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi predstavljamo smrt in žalovanje kot pomembno temo, ki je del vzgoje in izobraževanja otrok v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu utemeljujemo, da je smrt del življenja ter da je potrebno otroku predstaviti jasne in razumljive informacije vezane na to temo, ob tem pa upoštevati otrokovo razvojno stopnjo in individualne značilnosti. Prav tako je pomembno, da odrasli dobro poznamo in razumemo procese žalovanja, tako pri odraslih kot pri otrocih, saj se proces žalovanja lahko prav tako razlikuje glede na starostno obdobje in druge okoliščine. Ugotavljamo tudi, da je še vedno premalo didaktičnih gradiv, ki se dotikajo te teme, zato smo v prakti...
Subjects
free text keywords: Smrt, žalovanje, predšolski otrok, slikanica, didaktična igra., death, mourning, preschool child, picture book, educational game., udc:373.2.016:087.5:159.942(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue